- Překlady:

překlady všech oborů do a z cca 30ti jazyků (všechny běžné světové jazyky)
(technika, právo, ekonomie, atd.)

- Tlumočení:

- Zpracování

Všeobecné podmínky