- cena za překlad z Aj, Nj do češtiny                                                       250 Kč/NS
- cena za překlad z češtiny do Aj, Nj                                                       290 Kč/NS

- cena za překlad z ostatních běžných světových jazyků do Čj          280 Kč/NS
- cena za překlad z Čj do ostatních běžných světových jazyků          330 Kč/NS

slevy:

Tyto ceny platí u překladů v normálním termínu dodání (3 pracovní dny bez dne zadání) a pro běžné editory (Word atd.). Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.

STANDARDNÍ JAZYKY:

francouzština, polština, ruština, italština, španělština, maďarština, chorvatština


NESTANDARDNÍ A EXOTICKÉ JAZYKY:

po dohodě (cca + 30,- až 100,-Kč)


TLUMOČENÍ

konsekutivní
2.700 Kč/4 hod…..5.300 Kč/8 hod.
simultální
3.600 Kč/4 hod…..7.000 Kč/8 hod.
s výjezdem do zahraničí (zákazník hradí případné ubytování, stravu tlumočníka)
od 4.500 Kč/4 hod…..8.000 Kč/8 hod.


Expresní příplatky:

- do 2 pracovních dnů                                                                                                                        + 15%
- do 24 hod                                                                                                                                          + 30%
- do 12 hod                                                                                                                                          + 40%
- do cca 3 hodin (max. 3 normostrany)                                                                                          + 50%

U velmi odborných textů se připočítává příplatek 20%. Za práci přes víkend + 50 %.

Překlady se soudní doložkou - jsou opatřeny doložkou soudního překladatele v obou jazycích. Výchozí a přeložený text jsou spojeny pečetí. K výše uvedeným cenám se připočte 150 Kč za ověřovanou stranu překladu. 

Korektura textu: Korekturu provádí převážně rodilý mluvčí, který dlouhodobě žije v ČR. Ke korektuře je nutno předat originál i překlad, nejlépe obojí ve formě souboru.
Korektura českého textu 120 Kč/NS, textu v ostatních jazycích 180 Kč/NS.

Grafické práce: skenování obrázků, jejich vložení do přeloženého textu, vložení textů do obrázku: 90Kč za stranu s grafikou, speciální grafická úprava textu 180 Kč/strana.

Účtované jednotky:

-Normovaná strana (NS) – 1800 úhozů (počítáno v MS WORD – součet slov a znaků včetně mezer děleno 1800).
-Fyzická strana (FS) – jedna strana dokumentu určená k přeložení či jinému zpracování bez ohledu na její velikost a množství textu na této straně.

Standardní jednotkou pro výpočet výsledné ceny za překlad v ČR je normovaná strana (NS)

Fakturace:
- ihned po vyhotovení zakázky
- na konci měsíce za všechny objednané a zrealizované zakázky

Standardní splatnost námi vystavených faktur je 10 dnů. Po domluvě se zákazníkem lze termín splatnosti prodloužit.